Точни и навремени информации за сите заинтересирани млади!

 
Запознајте се со ИНФО СЕГА.

За ИНФО СЕГА

Запознајте се со ИНФО КЛУБ Штип.

За ИНФО КЛУБ Штип

Што ви нудиме?

Услуги кои ги нудиме

За ИНФО СЕГА

Основната мисија на ИНФО СЕГА е да ги информира младите за волонтирање, вработување, стипендии, пракси, семинари, конкурси, обуки и да ги советува за различните можности кои им се нудат.

Коалиција СЕГА

Прва мрежа на младински организации во Македонија!

ИНФО СЕГА

Точни и навремени информации за сите заинтересирани млади!

Инфо клуб - Штип

Поддршка и помош на локални млади!

Latest News

ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје објавува ОГЛАС за :...

Согласно член 61 и 64 од Статутот на Националниот младински совет

...

Scopic вработува 

-Remote Android Developer 

Interactive Solutions вработува

-Back-end developer