Точни и навремени информации за сите заинтересирани млади!

 
Запознајте се со ИНФО СЕГА.

За ИНФО СЕГА

Запознајте се со ИНФО КЛУБ Штип.

За ИНФО КЛУБ Штип

Што ви нудиме?

Услуги кои ги нудиме

За ИНФО СЕГА

Основната мисија на ИНФО СЕГА е да ги информира младите за волонтирање, вработување, стипендии, пракси, семинари, конкурси, обуки и да ги советува за различните можности кои им се нудат.

Коалиција СЕГА

Прва мрежа на младински организации во Македонија!

ИНФО СЕГА

Точни и навремени информации за сите заинтересирани млади!

Инфо клуб - Штип

Поддршка и помош на локални млади!

Latest News

Задоволни сме што можеме да ја споделиме со вас новата

...

На 7ми ноември, Инфо Клуб-Штип организираше младинско бизнис

...