Информирајте се за младински можности!

Телефон

+389 (0) 48 429 390

Е-маил

infosega@infosega.org.mk

Работно време

Понеделник - Петок           09.00 до 16.30

Вработување

Гранд Експорт вработува!

Гранд Експорт вработува!

ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје објавува ОГЛАС за :

1. СУПЕРВИЗОР НА ПРОДАЖБА ЗА ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА

Национален Младински Совет на Македонија вработува!

Национален Младински Совет на Македонија вработува!

Согласно член 61 и 64 од Статутот на Националниот младински совет на Македонија, Управниот одбор на Националиот младински совет на Македонија донесе одлука за распишување на:
ОГЛАС
ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Interactive Solutions вработува!

Interactive Solutions вработува!

Interactive Solutions вработува

-Back-end developer 

Scopic вработува!

Scopic вработува!

Scopic вработува 

-Remote Android Developer 

Scopic вработува!

Scopic вработува!

Scopic вработува

-Remote Senior PHP/Laravel Developer

Телефон

+389 (0) 48 429 390

Е-маил

infosega@infosega.org.mk

Адреса

Цар Самоил бр. 18
7500 Прилеп

Publish modules to the "offcanvs" position.