Информирајте се за младински можности!

Телефон

+389 (0) 48 429 390

Е-маил

infosega@infosega.org.mk

Работно време

Понеделник - Петок           09.00 до 16.30

Активни мерки на АВРСМ

СУБВЕНЦИИ - KРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ

СУБВЕНЦИИ - KРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ

 

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АКТИВНА МЕРКА: КРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ 2020 (ШЕСТТИ ПРЕСЕК)

НАМЕНА НА ЈАВНИОТ ОГЛАС: ЈАВЕН ОГЛАС НАМЕНЕТ ЗА ПРАВНИ И ФИЗИЦКИ ЛИЦА

ВАЖИ ОД 28.09.2020 ДО 31.10.2020

ПРЕТПРИЕМНИШТВО - САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ

ПРЕТПРИЕМНИШТВО - САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АКТИВНА МЕРКА: КРЕДИТИРАЊЕ 2020 (ШЕСТТИ ПРЕСЕК)

НАМЕНА НА ЈАВНИОТ ОГЛАС: ЈАВЕН ОГЛАС НАМЕНЕТ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

ВАЖИ ОД 28.09.2020 ДО 31.10.2020

Обука за познат работодавач

Обука за познат работодавач

 ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АКТИВНА МЕРКА: (ОП 2020 МЕРКА 3.1) ОБУКА НА РАБОТНО МЕСТО ЗА ПОЗНАТ РАБОТОДАВАЧ

НАМЕНА НА ЈАВНИОТ ОГЛАС: ЈАВЕН ОГЛАС НАМЕНЕТ ЗА ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА

ВАЖИ ОД 04.03.2020 ДО 31.12.2020

Обука за напредни ИТ вештини

Обука за напредни ИТ вештини

 

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АКТИВНА МЕРКА: (ОП 2019 МЕРКА 4.3) ВОВЕДНИ ОБУКИ ЗА ИТ ВЕШТИНИ (ОН ЛИНЕ)

НАМЕНА НА ЈАВНИОТ ОГЛАС: ЈАВЕН ОГЛАС НАМЕНЕТ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

ВАЖИ ОД 03.06.2020 ДО 30.11.2020

Обука за познат раобтодавач

Обука за познат раобтодавач

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АКТИВНА МЕРКА: (ОП 2020 МЕРКА 3.2(Б)) СТРУЧНИ ОБУКИ СПОРЕД БАРАЊЕ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ

НАМЕНА НА ЈАВНИОТ ОГЛАС: ЈАВЕН ОГЛАС НАМЕНЕТ ЗА ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА

ВАЖИ ОД 29.02.2020 ДО 31.12.2020

Телефон

+389 (0) 48 429 390

Е-маил

infosega@infosega.org.mk

Адреса

Цар Самоил бр. 18
7500 Прилеп

Publish modules to the "offcanvs" position.