Градиме капацитети на асистентите од Инфо Клубот – Штип

Градиме капацитети на асистентите од Инфо Клубот – Штип

Во моментот се одржува обука во просториите на Коалиција за младински организации СЕГА во Прилеп, која е предвидена за младинското информирање и користење на онлајн алатки.

Асистените од Инфо Клубот – Штип на оваа денешна обука се запознаа со тоа што е младинско информирање, кои се алатките за онлајн информирање на младите како и практична работа на веб страницата на Коалиција СЕГА и работа во Канва. Асистентите исто така ги зајакнуваат своите капацитети за подобро информирање на младите преку социјалните мрежи.

Оваа обука е дел од проектот Инфо Клуб во Штип кој е поддржан од UNDP а организиран од Колицијата СЕГА.

Проектот Инфо Клуб Штип го спроедува Коалиција СЕГА со финансиска поддршка од UNDP.


Print   Email