Информирајте се за младински можности!

Телефон

+389 (0) 48 429 390

Е-маил

infosega@infosega.org.mk

Работно време

Понеделник - Петок           09.00 до 16.30

ИНФО НЕЕТ+

Права од примарна здравствена заштита

Права од примарна здравствена заштита

Секое осигурено лице, во согласност со Законот за здравствена заштита, ги има следните права од примарната здравствена заштита:

Слободни денови кои ви следуваат по закон

Слободни денови кои ви следуваат по закон

Условите кога работникот може да да го користи правото на платено отсуство, се утврдува со колективен договор согласно Законот за работни односи.

Зошто е добро да волонтираш

Зошто е добро да волонтираш

Волонтерството во светот се третира како практика помеѓу луѓето кои работат за општото добро на заедницата без потреба од било каква финансиска или материјална надомест .

Кои здраствени услуги ви се покриени со здравственото осигурување

Кои здраствени услуги ви се покриени со здравственото осигурување

На секој граѓанин му се гарантира правото на здравствена заштита.

Каде на факултет?

Каде на факултет?

По завршување на задолжителното средно образование во Р.Македонија следува високото образование кое е незадолжително и е поделено на додипломски, постдипломски (магистерски) и докторски студии.

Телефон

+389 (0) 48 429 390

Е-маил

infosega@infosega.org.mk

Адреса

Цар Самоил бр. 18
7500 Прилеп

Publish modules to the "offcanvs" position.